top of page

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost UM plus byla založena roku 1997 jako společnost s ručením omezeným vlastněná, rovným podílem na společnosti, dvěma společníky a tento stav přetrvává dodnes.

Hlavní naší činností je působení na trhu jako generální dodavatel staveb pozemního stavitelství zabývající se realizací stavebních děl od nejmenšího po střední rozsah. 

 

V průběhu doby byla hlavní činnost s ohledem na poptávku trhu stavebních prací rozšířena o sanace betonových konstrukcí, zpevňováním a opravy poškozených konstrukcí z kamene. 

Současně s realizací staveb zajišťujeme inženýrskou činnost včetně zajištění projekce a vyřízení potřebných rozhodnutí pro zahájení staveb, zajištění podkladů pro podání žádosti o dotaci programu Zelená úsporám. 

V únoru roku 2004 jsme úspěšně ukončili audit o udělení certifikátu systému řízení jakosti a od 16.02.2004 vlastníme certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

V dalších letech jsme získali osvědčení a certifikáty na zateplovací systémy Weber Terranova, MultiTherm BASF, Baumit.

Stavební činnost

V rámci stavební činnosti provádíme:
 

  • 1.1. Novostavby jak rodinné domy, tak průmyslové objekty a inženýrské sítě.

  • 1.2. Rekonstrukce a modernizace.

  • 1.3. Demolice hlavně hospodářských zařízení.

  • 1.4. Sanace betonových konstrukcí.

  • 1.5. Odstraňování vlhkosti a průsaků vody u stávajících objektů.

  • 1.6. Zpevňování kamene.

  • 1.7. Oprava poškozených konstrukcí z kamene. 

  • 1.8. Zateplování budov v rámci programu Zelená úsporám.

Inženýrská činnost

Obsahem nabídky inženýrské činnosti je obstarání:

 

  • 2.1. Stavebního řízení od územního rozhodnutí po kolaudaci.

  • 2.2. Projektové dokumentace.

UM Plus s.r.o., V Podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem   Tel. : 472742616, 472744243                               UM Plus 2015

bottom of page