top of page

NABÍDKA SLUŽEB

Při realizaci zakázek používáme pouze materiály, které mají potřebnou jakost a potvrzující atesty. Hlavně u sanací, odstraňování vlhkosti a opravách kamene používámě speiální hmoty u kterých jsou osvědčené výsledky. 

V případech větších zakázek, které nepokryjeme vlastními silami spolupracujeme se zavedenými firmami u kterých je záruka řádného provedení prací.

Stavební činnost

V rámci stavební činnosti provádíme:

  • 1.1. Novostavby jak rodinné domy, tak průmyslové objekty a inženýrské sítě.

  • 1.2. Rekonstrukce a modernizace.

  • 1.3. Demolice hlavně hospodářských zařízení.

  • 1.4. Sanace betonových konstrukcí.

  • 1.5. Odstraňování vlhkosti a průsaků vody u stávajících objektů.

  • 1.6. Zpevňování kamene.

  • 1.7. Oprava poškozených konstrukcí z kamene. 

  • 1.8. Zateplování budov v rámci programu Zelená úsporám.

Inženýrská činnost

Obsahem nabídky inženýrské činnosti je obstarání:

 

  • 2.1. Stavebního řízení od územního rozhodnutí po kolaudaci.

  • 2.2. Projektové dokumentace.

bottom of page